top of page

Information för mäklare

Senast uppdaterad: 2023-11-14

Var ska vi skicka ansökan om medlemskap?
Ansökan skickas till föreningen via mail (styrelsen@kapplasse.se) eller v
ia Smoot. 

Har föreningen utfört någon radonmätning? Om ja, var något värde över gränsvärdet? 
Radonmätning genomfördes våren 2020. En av de testade lägenheterna uppvisade värden precis ovanför tillåtet gränsvärde, något som åtgärdades våren 2021. Uppföljande kontrollmätning har gjorts i januari 2023, där samtliga mätvärden var under gränsvärdet.  

Vid tillträdet av lägenheten, kan säljaren lämna över alla nycklar direkt till köparen? 

Ja, säljare lämnar nycklar direkt till köpare.

Accepterar föreningen delat ägande? Om ja, vilket är minsta andel som en part ska äga? 
Ja, föreningen accepterar delat ägande. Styrelsen kan godkänna annat än 50-50 om det tydligt framgår vem som ska bo i lägenheten. 

Finns det några större renoveringar planerade? 

Sättningskontroller har gjorts sedan 2021 och vid årsstämman 2023-05-23 beslutades att påbörja projektering för grundförstärkning (pålning ner till berggrund).
En extrastämma hölls 2023-11-13 och där beslutades att gå vidare projektering och ta in anbud samt planera för en grundförstärkning sommaren 2024. Exakt tidplan kommer att sättas efter projektering. 
En underhållsplan har tagits fram av vår fastighetsförvaltare Nabo.

Hur ser parkeringsmöjligheterna ut för boende i Brf Kapplasse?
Föreningen har 20 st parkeringsplatser, all med elplint. 9 av platserna finns på innergården och resterande längs Dalgatan. Avgiften för att hyra en parkeringsplats är 600 kr/mån.

Hur ser TV och bredbandsutbutet ut för boende i Brf Kapplasse?

Boende i brf. Kapplasse har TV via ComHem, basutbud ingår i avgiften. Alla lägenheter är anslutna till öppet stadsnät för bredband där medlemmen själv står för abonnemangskostnader. 

Vad har föreningen för gemensamhetsutrymmen?

I föreningen finns cykelförråd, barnvagnsförråd samt tvättstuga med tillhörande toalett med dusch. Inget av dessa kostar något att använda. 

Hur sköts städning av gemensamma utrymmen?

Trapphusstädning sköts av extern fastighetstjänst.

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår värme, varm- och kallvatten, basutbud Comhem kabel TV samt bostadsrättstillägg till hemförsäkring. 

Vid överlåtelsen, tar föreningen ut någon överlåtelseavgift? Om ja, betalar säljaren eller köparen denna? 

Köparen står för överlåtelseavgiften. 

Finns det någon beslutad avgiftsändring (sänkning/höjning)?

1 november 2023 höjdes avgiften med 15%. Ytterligare höjning beslutas om när projektering av grundförstärkning är klar och vi vet kostnaden för detta. 

 

bottom of page