Information för mäklare

Senast uppdaterad: 2021-07-10

Var ska vi skicka ansökan om medlemskap?
Ansökan skickas till föreningen via mail (styrelsen@kapplasse.se) eller till vår förening på postadress:

Brf Kapplasse

Jumkilsgatan 7A

75218 Uppsala

Via Smoot går också bra. 

Har föreningen utfört någon radonmätning? Om ja, var något värde över gränsvärdet? 
Radonmätning genomfördes våren 2020. En av de testade lägenheterna uppvisade värden precis ovanför tillåtet gränsvärde, något som åtgärdades våren 2021.

Vid tillträdet av lägenheten, kan säljaren lämna över alla nycklar direkt till köparen? 

Ja, säljare lämnar nycklar direkt till köpare.

 

Accepterar föreningen delat ägande? Om ja, vilket är minsta andel som en part ska äga? 
Ja, föreningen accepterar delat ägande. Styrelsen kan godkänna annat än 50-50 om det tydligt framgår vem som ska bo i lägenheten. 

Finns det några större renoveringar planerade? 

Det finns inga beslutade större renoveringar i dagsläget. Fasadrenovering längs Dalgatan planeras men har ännu inget datum satt. En sättningskontroll påbörjades sommaren 2021 för att klargöra förutsättningar innan fasadrenovering påbörjas. Resultat från sättningskontrollen väntas vinter 21/22. Arbete pågår med att se över föreningens underhållsplan.

 

Hur ser parkeringsmöjligheterna ut för boende i brf Kapplasse?
Föreningen har 20 st parkeringsplatser, all med elplint. 9 av platserna finns på innergårdenen och resterande längs Dalgatan. Avgiften för att hyra en parkeringsplats är 400 kr/mån.

Hur ser TV och bredbandsutbutet ut för boende i brf Kapplasse?

Boende i brf. Kapplasse har TV via ComHem, basutbud ingår i avgiften. Alla lägenheter är anslutna till öppet stadsnät för bredband där medlemmen själv står för abonnemangskostnader. 

Vad har föreningen för gemensamhetsutrymmen?

I föreningen finns cykelförråd, barnvagnsförråd samt tvättstuga med tillhörande toalett med dusch. Inget av dessa kostar något att använda. 

 

Hur sköts städning av gemensamma utrymmen?

Trapphusstädning sköts av extern fastighetstjänst.

 

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår värme, varm- och kallvatten, basutbud Comhem kabel TV samt bostadsrättstillägg till hemförsäkring. 

Vid överlåtelsen, tar föreningen ut någon överlåtelseavgift? Om ja, betalar säljaren eller köparen denna? 

Köparen står för överlåtelseavgiften. 

 

Finns det någon beslutad avgiftsändring (sänkning/höjning)?

Nej det finns ingen beslutad ändring av avgiften.