Bjarne_2_071010_pog

Brf. Kapplasse

Detta är hemsidan för Brf Kapplasse i stadsdelen Luthagen i Uppsala. Husen ligger längs Dalgatan men har postadressen Jumkilsgatan 7A-D. Föreningen bildades formellt år 2008 och har 27 lägenheter inrymda i en ombyggd före detta kappfabrik med K-märkta byggnadsdetaljer.

 

Välkommen till oss!

INFORMATION

STYRELSEN

Felanmälan: Vid akuta tillbud i fastigheten, rådgör med styrelsen eller kontakta Relitas Jour.

Vid icke-brådskande ärenden ska felanmälan skickas till styrelsen via E-post.

 

STADGAR

Ekonomisk förvaltning: Nabo.

ÅRSREDOVISNING

Fakturaadress:

Vänligen kontakta styrelsen för att få korrekt fakturaadress.

 
81922_sysal_1935.jpg
KAPPLASSES HISTORIA

År 1912  grundade direktör Josef W Larsson AB Uppsala Kappfabrik. Fabriken kom att kallas Kapplasse efter direktören. 1924 flyttar tillverkningen in i de nya lokalerna på Dalgatan, en industribyggnad i klassicistisk 1920-talsstil. I fabriken finner man då maskinell utrustning av sin tids mest moderna slag med bland annat löpande-band-system.
I mitten av 1930-talet arbetar här ungefär 1200 anställda och inte mindre än 1500 kappor färdigställs varje vecka. Kapplasse är under denna tid en av Uppsalas största kvinnoarbetsplatser.

År 1945 expanderade verksamheten till grannhuset, ett bostadshus uppfört i jugendstil år 1908. Så sent som år 1970 lades tillverkningen ned och byggnaderna inrymde andra verksamheter tills ombyggnaden för bostäder påbörjades.

 

ADRESS:

Jumkilsgatan 7 A-D

752 18 Uppsala

KONTAKTA STYRELSEN:

Tack! Vi återkommer så snart som möjligt.